Folkeavstemningen for selvbestemt abort i Irland

Sist lørdag, 26. mai, ble resultatet av folkeavstemmingen i Irland klart. 66 prosent stemte for å endre Grunnloven slik at selvbestemt abort blir lovlig. Den nye loven blir mest sannsynlig gjeldende i slutten av 2018. I Irland i dag er det kun lov å ta abort dersom livet til kvinnen er i fare på grunn av graviditeten, som betyr at Irland har en av Europas aller strengeste abortlover.

Forbudet mot abort gjelder også dersom man har blitt gravid på grunn av voldtekt, incest eller om barnet har alvorlige lidelser. I Irland er også en stor del av befolkningen katolikker, som i stor grad bidrar til det konservative, eller gammeldagse, synet på abort. I Norge har det heldigvis vært lov å ta selvbestemt abort siden 1979.

At Irland endelig har tatt til fornuft er et steg i riktig retning. Uansett hvilken religion man tilhører eller hvilke meninger man har, er det ingen som har rett til å bestemme hva andre skal gjøre med sin egen kropp. Vi i Jentevakta mener at kvinner selv kan bestemme om de ønsker å ta abort eller ikke. Det er ingen skam i å ta en abort, det er faktisk ganske vanlig. Selv om det også er viktig å huske på at abort ikke er en erstatning for å bruke prevensjonsmidler!

Selv om selvbestemt abort er en viktig rettighet for oss kvinner, betyr ikke det at valget om å ta abort enkelt. Valget om abort er skummelt og vanskelig å ta, og mange jenter tenker kanskje på ulike konsekvenser eller andres meninger etter en abort. Noen sliter gjerne også med dårlig samvittighet og vanskelige tanker i etterkant. Da kan det være fint å ha noen man stoler på, og er glad i, å snakke med.

Vi i Jentevakta er også alltid her for deg dersom du ønsker å snakke om usikkerhet rundt graviditet eller har spørsmål om noe helt annet. Ingen problemer er for store, ingen for små. Vi er her for deg uansett.

No Comments

Post a Comment