top of page

Hva er Jentevakta?

Jentevakta er en frivillig organisasjon, som ble startet opp av en gruppe unge medlemmer ved Krisesenteret i Trondheim høsten 2002. Jentevaktas frivillige er verken eksperter eller profesjonelle, men består av en del unge, som identifiserer seg som kvinner, som er her for å lytte og gi råd etter best evne.  

Da Jentevakta ble startet opp, ønsket de å  hjelpe jenter med å kjenne sine rettigheter, gi informasjon om lovverk og hvor man kunne få hjelp. De var opptatt av jenters rett til en egen seksualitet og muligheten til fri abort. De ville vekk fra at jenter ble oppfattet som objekt, og sette fokus på usunne idealer og kroppspress. Jentevakta har åpnet og stengt flere steder i Norge, men Jentevakta Trondheim og Jentevakta Tromsø finnes fortsatt - og det er oss du snakker med på telefon eller chat.

 

Nå som da, er vi opptatte av å være der for dem som trenger noen å snakke med, uansett hvem du er. På samme måte som krisesentrene gikk fra å rette seg mot kvinner, til nå å rette seg mot alle mennesker som opplever vold, har Jentevakta flyttet fokus fra bare jenter, til alle ungdommer som trenger noen å prate med. Navnet vårt sier noe om hvor vi kommer fra, og at det kun er unge kvinner som jobber her.

 

Uansett hva du trenger å prate om, er Jentevakta her for deg på chat og telefon mandag-torsdag, kl 19-22.

2.png
bottom of page