top of page
Søk
  • Forfatterens bildeJentevakta

Verdensdagen for psykisk helse - Løft blikket!


I år er det hele 30 år siden verdens dagen for psykisk helse først ble opprettet! Denne dagen er en internasjonal FN-dag som ble opprettet med hensikt om å sette mer fokus på psykisk helse. Dagen markeres over hele verden, og vil selvfølgelig også markeres av oss i Jentevakta. Lørdag 8.oktober vil vi stå på stand i Nordre gate i Trondheim fra 10-16. Kom innom for å si hei, ha en prat om psykisk helse, få merch fra verdensdagen eller gratis kondomer!


Årets tema er «løft blikket», og handler om å se hverandre. Det er naturlig å rette fokus mot møter mellom mennesker etter to år med pandemi og isolasjon. Flere undersøkelser viser at pandemien har ført til mer ensomhet i befolkningen. I en undersøkelse av Røde Kors oppgir ¼ ungdommer at de ikke har noen å snakke med når livet blir vanskelig (Hølaas, 2021). Samtidig er vi inne i en tid hvor vi er omringet av krig og usikkerhet. Frykt og uro er ofte årsak til at det oppstår splittelse. Folk trekker seg bort fra fellesskapet, blir mer egoistiske, samtidig som diskriminering og konflikter kan oppstå. Til tross for dette, er det spesielt i slike tider at samhold er viktig. Alle har vi et grunnleggende behov for å høre til og være en del av et fellesskap. Årets markering vil dermed rette et ekstra fokus på tiltak som legger til rette for inkluderende og tilgjengelige møteplasser, hvor mennesker på tvers av kultur, alder, ulike meninger, erfaringer osv. kan møtes. Dette er nyttig fordi kunnskap fører til forståelse. Et rausere samfunn der alle er og føler seg velkommen er viktig i dagens verdenssituasjon. Vi må derfor forebygge ensomhet ved å løfte blikket og være inkluderende.


Videre vil jeg presisere at det er forskjell på å være alene og ensomhet. Å være alene kan ofte være årsak til at en føler på ensomhet, men det er ikke alltid slik. Noen ganger kan en føle seg ensom til tross for at en sitter i et rom med mange mennesker. En kan også føle på ensomhet selv om en har mange venner og familie rundt seg. Ensomhet er en følelse de fleste vil kjenne på i løpet av livet. Det er en vondt følelse, som kan være vanskelig å fortelle om til andre. Hvis du føler på ensomhet, finnes det heldigvis flere tiltak du kan ta i bruk for å få det litt bedre. Her har jeg skrevet noen tips til hvordan en kan komme seg ut av ensomhet;


Snakk med noen du føler deg trygg på

Det kan være vanskelig å fortelle andre at en føler seg ensom, men sannheten er at det også kan være godt. Ofte kan en faktisk oppleve at en ikke er alene, men at andre føler på det samme. Samtidig kan følelsene bli mindre skumle. Dette handler om at tanker ofte blir større og skumlere inni eget hodet enn når en får sagt de høyt. Hvis du ikke har noen du føler deg trygg på, finnes det også mange hjelpeorganisasjoner du kan ta kontakt med. Jentevakta er åpen mandag-torsdag fra 19-22 hver uke. Her er du selvfølgelig alltid velkommen til en prat enten det er for å lufte tankene om ensomhet eller om du ønsker å ha en venn å øve på smalltalk med ;)


Ta initiativ selv, møt opp

Jeg vet det kan være skummelt å ta initiativ selv. Vi er ofte redd for avvisning, og sitter derfor heller og venter på at andre skal ta kontakt. Sannheten er dessverre at en av og til er nødt til å ta saken i egne hender. Et tips kan være å gjøre noe en liker som for eksempel delta på fritidsaktiviteter. Dette fører til at en selv føler på positive følelser som vises utad, samtidig som en vil møte andre med samme interesser. Til tross for at det ofte krever eget initiativ, må en ikke selv starte en samtale. Det viktigste er å oppsøke steder med andre mennesker, og vise åpenhet slik at det er lett for andre å ta kontakt med deg. Et godt tips til dette er dermed å legge bort mobilen, se opp og være til stede.


Har du noe fint å si om andre, si det!

Dette gjelder også om det er til en fremmed. Jeg tror ikke jeg snakker for meg selv hvis jeg sier at det alltid er hyggelig å få komplimenter fra ande, og kanskje spesielt fra fremmede. Hvis en deler positiv energi rundt seg, vil en også få positiv energi tilbake.


Ikke ha for høye krav

Vær tålmodig og ikke forvent at du skal finne tonen med noen etter første møte. For å få gode venner, er man ofte nødt til å bruke tid sammen og være åpen for hverandre. Det kan dermed være lurt å unngå for høye krav, men heller være nysgjerrig og ta seg tid til å bli ordentlig kjent med andre.


Det er selvfølgelig ikke lett, men små skritt i riktig retning kan føre deg langt i lengden. Og derfor mener jeg også at tema for årets Verdensdag for psykisk helse er viktig å rette fokus mot. Er du en av de som ikke føler på ensomhet, har du også en viktig jobb. Møt opp, løft blikket og gi et smil – kanskje du kan være redningen til en som føler seg ensom.

Til slutt tenkte jeg å ta med 5 gode grunner til å være med å markere denne dagen. Disse punktene er hentet fra Verdensdagen for Psykisk helse sin egen hjemmeside. Her kan du også lese mer om denne dagen, både årets tema og Verdensdagen for psykisk helse generelt. https://www.verdensdagen.no/

· Det blir lettere å dele tanker med andre, og gi og få støtte

· Mindre stigma og skam rundt psykiske utfordringer

· Du er med på å skape et mer inkluderende miljø for de rundt deg

· Et rausere samfunn er viktig for den psykiske folkehelsen

· Du styrker din egen psykiske helse


Kilder

Bilde er hentet fra hjemmesiden til Verdensdagen for psykisk helse26 visninger

Siste innlegg

Se alle

Om det å ha dårlig råd.

I den tida vi er inne i nå, og tiden som har vært, har det skjedd mange ting som ikke har vært positive for økonomien til folk flest. Jeg har i dette blogginnlegget litt lyst til å dele noen tanker ru

Noen tanker om bærekraftig egenpleie

Vi lever i en verden som er blitt mer opptatt av mental helse, åpenhet og forståelse. Det er helt fantastisk! Men, vi lever også i en verden hvor vi konstant påvirkes av reklame og influencere til å k

Comments


bottom of page