top of page

Våre samarbeidspartnere

 

Sit - Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim

Sit Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim skal bidra til at studentene trives i studiebyene, og at flere ønsker å studere her.

"I samarbeid med studentene skal vi utvikle attraktive velferdstilbud og varer og tjenester som de har behov for. Vi kan engasjere oss i ekstern forretningsvirksomhet når dette bidrar til økt studentvelferd. Engasjerte ansatte, støtte til studentenes frivillighetskultur og et tett samarbeid med studentene og utdanningsinstitusjonene skal være grunnpilarene i vårt arbeid."

Sits tilbud inkluderer blant annet studentrådgiver, treningssenter, samtaleterapi, helsestasjon for seksuell helse og refusjon for tannlege, i tillegg til ulike mestringskurs om tema som depresjon, stress, sorg eller økonomi.

Sit er svært opptatt av frivillig arbeid og viktigheten av frivillighet, og støtter derfor mange ulike organisasjoner hvert år.

Vil du samarbeide med Jentevakta?

Ta gjerne kontakt med oss på mail!

Trondheim: mail@jentevakta.no

Tromsø: tromso@jentevakta.no

bottom of page