top of page

Undervisning

Vi i Jentevakta driver med forebyggende og holdningsskapende arbeid. Derfor er en av våre viktigste oppgaver å snakke med ungdom om temaer som kan være vanskelig å snakke om. Vi holder blant annet foredrag for konfirmanter, ungdom og foreldre. I foredragene våre legger vi til rette for refleksjoner og gode samtaler, samt legger opp til case- og gruppearbeid.

Vi har god erfaring med foredragene, og responsen vi har møtt har vært både positiv og oppmuntrende. Oppleggene våre varer i rundt 45 minutter. Skulle det være ønskelig med andre tidsrammer må dette avtales på forhånd via mail. Vi har dessverre ikke tilgang på egne undervisningslokaler, så fortell oss gjerne hvilke hjelpemidler som er tilgjengelig, slik at vi kan tilpasse opplegget vårt.

Per nå tilbyr vi disse foredragene i Trondheim og Tromsø:

- Sex, overgrep og grensesetting

- Psykisk helse og uhelse

- Foreldreundervisning 

Frist for bestilling av undervisning er fire uker i forveien.

 

 

Henvendelser bør inneholde:


· Tid og sted
· Standard 45min, evt. annet ønskelig
· Antall deltakere
· Tilgjengelige hjelpemidler

Dersom tilbudet vårt virker interessant, vennligst kontakt oss per mail.

Trondheim: mail@jentevakta.no 

Tromsø: tromso@jentevakta.no

Foredragene fra Jentevakta er frivillig arbeid.

bottom of page